Uzman Görüşü

5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun (CMK) 67. maddesi ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun (HMK) 293. maddesinde belirtilen uzmanlardan bilimsel mütalaa alınabilmesi imkanıdır.

 

Dava açılmadan önce, gerekse dava açıldıktan sonra, hatta davada bilirkişi raporu alındıktan sonra bile uzman görüşü(mütalaası) alınabilir.

Please reload