• iksgk.com

YÖNETİM NEDİR? Yönetici nedir ? Kötü Yönetici Profili!

İşyerleri, artık daha hızlı iletişim gerektiriyor, ekonomik koşullar günümüzde çok hızlı değişkenlik gösteriyor. Uzaktan çalışanlarıyla, tek merkezi yönetim modelleriyle, küresel ekonominin etkilerine maruz kalmadan rekabetçi konumda olmak, her yöne yayılmış verilerin anlamlandırılması gerekirken çağın gerektirdiği modern teknolojiden yoksun yönetim şekilleriyle işyerleri günümüzde karmaşık bir ortam haline geldi. Yönetim; tek başına gerçekleştiremeyeceğiniz amaca ulaşmak için, bir işin yapılması gereken işleri planlayan, örgütleyen, koordine eden ve denetleyen kişidir.


İşgücü değişti; artık daha genç, teknolojik açıdan daha bilgili ve sezgili, her yönden daha çeşitli bir kitle mevcut. Bu şartlar altında yetersiz yöneticiler kendilerini haliyle bunalmış hissedebiliyorlar. Günümüzde yöneticilik kavramı da adil insan olmanın en temel şartlarından birisi, kul hakkından kaçınmakla bütünleşik üst düzey bir yönetim şeklini gerekli kılmaktadır.

Yöneticiler farklı kurum ve kuruluşta Genel Müdür / Şirket Müdürü / Direktör / Müdür / Yönetici / Bölüm Lideri/Şefi hatta Yönetim Kurulu Başkanı Vb. kimliklerini taşısalar bile aslen bir yönetici kimliği yüklenmiş olduğu unutulmamalıdır. Yöneticilerin taşıdıkları sorumluluklar kendi alanlarıyla ilgili değişkenlik gösterse de bazı ortak noktaları bulunur ki bunlar hem insan gücü hem de ekipman olarak, teknik bilgi ve teorik olarak da sorumluluk alanlarında bir lider, bir proje yöneticisi, koç’dur. Bu kişiler alanlarıyla ilgili strateji geliştirir ve çalışma düzenini organize eder, öncelikleri belirler ve kararlar alırlar. Departman içi ve dış kaynaklarla olan iletişimi korur ve şirketin hem içeride hem de dışarıda temsil etmesinde büyük rol oynarlar.


Sözlük anlamlarıyla;

Yönetim; yönetmek işi, çekip çevirme.| yönetmek işini yapan makam.| dümen.

Yönetici; yönetme gücünü elinde bulunduran kimse, yöneten kişi.| bir kuruluşu yöneten, bir kuruluşta yönetimle uğraşan kimse.

Müdür; Sözlük anlama baktığımızda; bir yeri yöneten kimse, yönetmen…


Bu kelimeler, sözlük anlamlarına bakıldığında kulağa basit bir tanım gibi gelebilir fakat yöneticiler kendi alanlarındaki her işin sorumluluğunu taşırlar, neyi ya da kaç kişiyi yönettiğinizin hiçbir önemi yoktur, söz konusu sizin sorumluluk alanınız ise iş sizde biter. Fakat, her lider kendi eğitimi ve faaliyet alanında fikirler üretmeyi bırakıp, eğer diğer yönetim fonksiyonlarını manipüle ederek otoraktik bir yönetim biçimi; yani bilgi akışı sınırlı ve karar alma süreçleri üst yönetim içerisinde gerçekleşen ve bunun sonucunda liberal yönetim biçimi şekline devşirilerek; delege edilen diğer yönetim fonksiyonlarının sorumluluk alanlarıyla ilgili, yani çalışanların kendi sorumluluk alanları bulunan fakat otantik yönetim şeklini ile sonuçlarından kaçınan ve sorumluluk almayan bir yönetim biçimi ile karşımıza çıkmaktadır.


Yönetici nedir? Yönetici bir grup çalışanı veya bir projeyi yönlendirmekten sorumlu olan kişidir. Yönetici hedefler koyar; insanlarla iletişim kurar, onları motive eder, düzenler ve geliştirir. İyi bir yönetim aslında tamamen ekip çalışması ile ilgilidir. Bir yöneticinin rolü şirketin belirlediği daha büyük hedeflere ulaşmak için başkalarının hedeflere ulaşabilmesini sağlamaktır aslında… İyi bir yönetici çalışanlarına nasıl ilham vereceğini, onlara nasıl rehberlik edeceğini ve ekibindeki insanlara nasıl kariyer basamaklarına yükselebileceğine dair koçluk edebilecek donanıma ve onlara ne şekilde yardımcı olacağını da iyi bilmesi gereken bir yetkinliktir. Ayrıca anlaşmazlıkların nasıl çözüleceğini bilmesi gerektiği gibi doğru ekip üyelerini de doğru işlere yerleştirmekten de geçmektedir. Hiç kimse mükemmel yönetim becerilere sahip olarak doğmaz fakat size bir kimlik, sıfat yüklenmiş ise bu becerileri de öğrenmek zorundasınız.


Kötü yönetici profili! Tüm kötü yöneticilerin ortak karakteristik özellikleri; kayırmacılık, ayrımcılık, olayları lehine manipüle etmek, fısıltılara itibar etmek, yalnızca kendi menfaatleri için alttan almak, dinlememek, dinlese bile empati kuramamak, sorumluluk vermemek, hakaret etmek, aşırı otoriter davranmak, sürekli güç dengeleri arasında ikili oynayarak ip cambazlığı yapmak kötü bir yöneticinin en belirgin özellikleridir.


Bir işi biliyor ya da o işte belli bir süre deneyimin olması yönetici kalifikasyonlara sahip olduğunuz anlamına gelmediği gibi çoğu zaman da tüm sorunların kaynağı olur, insan yönetmeyi ve insan ilişkilerinden anlamak bir yöneticinin olmazsa olmaz özelliğidir. O nedenle tüm yöneticilerin insan kaynakları hakkında asgari bilgi sahibi olması gerektiği gibi, size sıfat olarak yüklenen yönetici ya da müdür kimliğini taşıyor olmanızda; yalnızca altınızdaki aracın değişmesi, kartvizitin-izdeki unvanınızın değişmesi, maaşınızdaki artış, yönetimimizdeki insanlara emir ve talimatlar yükleme yetkisi vermek değildir. Yönetici ya da müdür olmak bir anlamda ebeveyn olmak gibidir. Sahip çıkmanız insanlar ve ekibiniz var demektir, alacağınız kararların onları ve de kariyerlerini etkileyecek olması demektir. Size güven duymalarıdır. Adaletin olmadığı yerde hak, hakkın olmadığı yerde huzur, huzurun olmadığı yerde dirlik ve düzen asla olmaz.


Bazen asıl mesaj söylenmeyen şeylerde yatar… Başarılı bir yönetici olmak istiyorsanız, işyeri kültürünü anlamalı ve ona göre hareket etmelisiniz, genellikle “ burada işler böyle işler” olarak tanımlanır bu durum kurumun kişiliğini, tutumunu, deneyimini, inanç ve değerlerini dolaylı olarak size yansıtır ve siz de bu kurum kültürünün size öğretmiş olduğu değer yargılarına göre bir süre sonra hareket eder, rolünüzü tanımlar ve ne yapmanız gerektiğini iyi bilirsiniz. İşte bu nokta da en başta ele alınması gereken ve en önemli nokta, organizasyon misyonunuzun şirket misyonunuzu yansıtıyor ve pekiştiriyor olmasıdır. Her ne olursa olsun, misyon tanımınız üzerinde ekibinizle birlikte çalışmalısınız ki tüm grubun ideallerini yansıtabilin ve direnin! Ortaya çıkan sonuçtan memnun kalmamış olsalar bile, orada kalmalı ve ekibinizi desteklemeye devam etmelisiniz.


Unutmayın!!! Hz. Peygamber (asm) şunları ifade etmektedir: “Yönetme işini üstlenen kişi, bir kimseyi kayırarak göreve getirirse, Allah’ın lâneti onun üzerinedir. Allah onun ne nafile ne de farz ibadetini kabul eder ve nihayet onu Cehenneme sokar.” Geçiş zamanlarında algıda aşırılıklar olsa da, sis dağıldığında muhakeme yeteneği ağırlığını bir gün koyacaktır.

70 görüntüleme

© iksgk.com 2011

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black LinkedIn Icon