• iksgk.com

Neden Dijital İK’ ya ihtiyacımız var?


Dijital İK ile ilgili İlk diyebileceğimiz, internetle büyüyen bir Z kuşağı 5 yıl içinde aktif olarak iş hayatında yer alacağını söylemek oluyor. Bunun yanında son yıllardaki teknolojideki değişiklikleri hepimiz çok yakından takip ediyoruz, sosyal medya ve android telefonların hayatımızda yol açtığı değişikliklerden kaçmamız mümkün gözükmüyor, 10 yıl içinde gelecek kuramcıları mobil yöneticilerin hayatımızda yer alacağını ifade ediyor. Bu ve birçok nedenden dolayı İnsan Kaynakları’ da bu değişime, çağa ayak uydurarak strateji ve yeni yöntemler ile bu değişimi yakalaması gerekiyor.

Paket programları,excel, word, e-posta, telefon, intranet, vb uygulamalar İnsan Kaynakları alanında en önemli yardımcı araçlar olurken, günümüzde daha efektif ve dinamik uygulamaların İnsan Kaynakları alanında kullanılmaya başlayan ve revaçta olan, online mülakat, online performans, e-bordro, semantik web tabanlı yazılımlar, mobil imza(elektronik imza) ve diğer bir çok yenilikler ile insan kaynaklarında yakın bir süreçte bunlardan etkilenerek bir değişim yaşayacağı gözüküyor. İnsan Kaynakları alanında görev alan kişilerin bu değişimleri yakalaması ve yeni çözümlere odaklanması ile birlikte yeni stratejilerle iş süreçlerini daha etkin yönetebilir duruma gelmesi mümkün. İnsan Kaynaklarının çalışma şekli ve düzeni artık yerini çağa uygun örnek projelerle yürütmesi gerekecek.

Neden Dijital İK’ ya ihtiyacımız var? İnsan Kaynakları, Resmi Kurum, işçi ve işveren arasında bir köprü görevi üstlenir, insan kaynaklarında operasyonel süreçler çok ve her hatanın resmi kurumlara karşı idari para cezası olduğu gibi, çalıştığı kuruma ve çalışanlara karşıda ağır sorumlulukları bulunuyor.

Nedir bu operasyonel süreçlerdeki başlıca sorumlulukları; birkaç örneğini vermek gerekir ise, İK, görüşme takvimi ayarlar, bugün görüşme olduğunu unutmuşum diyemez. Örnek raporlar ve çalışmalar yapar, her bir veri güncel ve aktif kalmasını sağlar. Personel sayısı, işe başlayan, işten ayrılan, raporlu, izinli, mazeretli vb… Ay sonu geldiğinde bir personele seni kayda almayı unuttum diyemez. Ya da işten ayrılan personele maaş ödemeye devam edemez…

Yeni işe başlayan personelin SGK ‘na işe giriş bildirgesini geriye yönelik veremez, unutma şansı yoktur, personele yapılan her türlü ödeme ( ücret, prim ve ek ödemeler) izleyen ayın 23’den önce SGK’ na bildirilmesi ve takip etmesi gerekir, 24’de her şey geçmiştir, çalışan sayınız ne olursa olsun bir çalışanınızın maaş ödemesini atlayamazsınız, unutma, atlama şansınız yoktur, 10 gün içinde personelin işten çıkışını SGK ‘ ya bildirimi yapması gerekir, yıl içinde kullanılan izinlerin ve hak edişlerin doğru bir şekilde hesaplaması ve takip etmesi gerekir, yapacağı her işlemi kayıt altına alıp özlük dosyasında arşivlemesi gerekir…

İnsan Kaynaklarının, Yasalar ve işveren tarafından maddi yaptırımlarla karşı karşıya kalabilecek ve ağır sorumluluklar ile karşılaşma riski her gün ve sürekli yaşar. Açıkçası işi ve takibi hiçbir zaman bitmez.

Bunların yanında sürdürülen oryantasyon, iş görüşmeleri, çeşitli plan ve programlar dahilinde yapılan toplantı ve aktiviteler, ücret, zam çalışmaları, maliyet ve ödüllendirme stratejilerinin yanında çalışan bağlılığı için yapılan çeşitli çalışmalar, talimatlar vb. ekleyebiliriz. Çalan telefonlarınızı ve gelen maillerinizi söylememe gerek yok.

Evet, İnsan Kaynaklarında görev alan arkadaşlarımın yazılanlar ve yazılanların dışında birçok görevi titizlikle sürdürür ve bilirler ki yapılan hatanın telafisi çok zordur, işçi, işvereni ile İş Kanunu ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı hususunda ihtilafa düştüğü konularda da ayrıca aktif rol alırlar. Personelle ilgili sorulabilecek tüm konularda ilk akla gelen İnsan Kaynakları değil mi? İşte bu yüzden işinin sorumluluklarını en iyi şekilde sürdürmek ve takip etmek zorunda.

Personelle ve kurumla ilgili sorulabilecek tüm konular İK’ da.

 • Özlük dosyası

 • SGK aylık bildirimler

 • SGK işe giriş ve işten çıkış bildirimleri

 • İş sözleşmesi/ Sözleşme yenileme /fesih

 • Personel ’in çalıştığı süre içerisindeki tüm yazışmalar

 • Eğitim ve Oryantasyon bilgileri

 • İş Sağlığı ve Güvenliği

 • Puantaj

 • İzin kullanımı

 • İş teklifleri

 • İş başvurusu geri dönüşleri

 • Bordro gönderimleri

 • Terfi ve atama yazıları

 • Maaş ve prim bildirimleri

 • Çalışan memnuniyeti anketleri

 • Zimmet tutanakları

 • Performans değerlendirme sonuçları

 • Uyarı yazıları

 • Fazla mesai yazıları

 • Çalışma saati değişikliği

 • Kurum içi duyurular

 • Yönetmelik yazıları ve daha fazlası…

Çalışanla ilgili özlük haklarının ve gizliliğin takibini İnsan Kaynaklarında görevli arkadaşlarımız titizlikle sürdürmekte fakat hep duyduğumuz çok çalışıyoruz, çok emek veriyoruz, genellikle haklı olduğumuz konularda bile haksız duruma düşebiliyoruz. Tüm yöneltilen sorulara cevap verebilmek ve ulaşabilmekte bizim için çok önemli değil mi?

İnsan Kaynaklarının görevi her bir personelin işe başlamadan önce kurduğu iletişimle başlayıp, işten ayrıldığı süre ve hatta sonrasında da 10 yıl boyunca devam eden gizliliği gerektiren, personel ile arasında en sık iletişim kurulan, kurumla ilgili alınan kararlarda, politikalarda en etkin konumdadır insan kaynakları, aynı zamanda son yıllarda sıkça kullanılan şirketin en yakın stratejik ortağı konumunda gösterilen, Resmi kurumlar tarafından da sürekli denetlenen noktada olması nedeniyle işimizi kolaylaştıracak yeni teknolojilere şiddetle ihtiyacımız bulunuyor.

Dijital İK size çok ciddi derecede zamandan kazandırabilecek, tüm iş akış süreçlerinizi online ortamda sürdürmenize yarayacak ve standartlaştırabilecek, etkinliğinizi arttırabileceğiz bir uygulama. Ofiste, evde, dışarıda Dijital İK ile iş her yerde :)

Dijital İK; çalışanlarınız online ortamda bordrosunu görüntüleyebilir, birkaç dakika içinde mobil imza özelliği ile imzalatabilir, Kurumsallaşma ve iş süreçlerinizi sistematiğe oturtma adına büyük katkısı olacağı, kağıt tasarrufu sağlayacağı gibi, kargo ücretlerine gerek duymayacağınız, yükümlülüklerinizi usulüne uygun bir şekilde yerine getirip, zamandan ve mekandan bağımsız bir şekilde iş akışınızı yürütebileceğiniz en iyi yardımcınız olacağından şüphem yok.

Dijital İK ‘da gözlemleyebildiğim katkılar;

 • 4 aylık kargo maliyetimizden yaptığımız tasarrufumuz,

 • 4 yılda, 1 yıl 7 ay sadece İK’ da zamandan kazandığımız,

 • 14 Ağaç’a denk gelebilecek kağıttan tasarruf ettiğimiz,

 • Hata oranımızın neredeyse yok denecek kadar azaldığı,

 • Kendimize ve İK yeniliklerine daha fazla zaman ayırarak çalışabilmemiz,

Tüm bu yukarıda yazılanları ve daha fazlasını sürdürebilmek için nasıl bir iş gücü ile yönetebilirsiniz ki, insan kaynaklarında iş bitmez, her durumda kendini filmin başrol oyuncusu olduğunu sonradan öğrenmek durumunda kalabiliyor ve her olasılığa hazırlıklı olmak durumunda.

Hayatımızı kolaylaştıran tüm yenilikler, hayatımızı bir şekilde değiştirip kolaylaştırdığı gibi, Dijital İK’ da kurumlardaki birçok değişikliği ve yeniliği beraberinde getireceğini düşünüyoruz.

iksgk.com' Şirketlere Dijital İK alanında yapmak istedikleri değişikliklere yönelik rehberlik ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

#DijitalİK #DijitalHR #Mobilİmza #EBordro #İnsanKaynakları

304 görüntüleme

© iksgk.com 2011

 • Black Facebook Icon
 • Black Twitter Icon
 • Black LinkedIn Icon