• iksgk.com

01/10/2016 Tarihine Dikkat ! Kimler GSS Primi Ödeyecek?

En son güncellendiği tarih: Mar 10


7 Eylül 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6745 sayılı Kanunla 5510 sayılı Kanunda yapılan düzenleme ile birlikte 4857 sayılı Kanunun 13 üncü ve 14 üncü maddelerine göre kısmi süreli veya çağrı üzerine çalışanlar, ay içerisinde çalıştığı saat karşılığında ücret alanlar, ev hizmetlerinde 10 günden fazla çalışanlar, eğer başka birinin bakmakla yükümlüsü olarak sağlık yardımlarından yararlanmaya hak sahibi ise bu kişiler 30 günden eksik kalan çalışma süreleri için genel sağlık sigortası primi ödemeleri gerekmiyor.

Sosyal güvenlikteki yeni mevcut düzenlemede, 4857 sayılı Kanunun 13 ve 14 üncü maddelerine göre kısmi süreli çalışanlar ve çağrı üzerine çalışanlar ile ev hizmetlerinde 30 günden az çalışanlar 4/a (SSK) kapsamında çalıştıklarında, bakmakla yükümlü olunan kişi statüsünden çıkmakta ve ay içindeki eksik günlere ilişkin GSS primlerini 30 güne tamamlamak zorunluluğu bulunmaktaydı.

Yapılan yeni düzenlemeye göre; kısmi süreli olarak çalışanlardan, aynı zamanda; eş ve 18 yaşını, lise ve dengi öğrenimde ise 20 yaşını, yükseköğrenimde ise 25 yaşını doldurmamış ve evli olmayan çocuklar ile yaşına bakılmaksızın malül çocuklar ve geçimi genel sağlık sigortalısı tarafından sağlanan ana ve baba şeklinde bakmakla yükümlü olunan kişi olmaları (başkası üzerinden sağlık güvencelerinin

olması) halinde, bu kişiler kısmi süreli çalışsalar dahi ay içindeki eksik günlere ilişkin GSS primini 30 güne tamamlama zorunlulukları artık bulunmuyor.

Ancak, 4857 sayılı Kanunun 13 ve 14 üncü maddelerine göre kısmi süreli veya çağrı üzerine çalışanlar, ay içerisinde günün bazı saatlerinde çalışıp, çalıştığı saat karşılığında ücret alanlar ile Ek 9 uncu maddenin birinci fıkrasına tabi olanlardan ay içerisinde 20 gün ve daha az çalışanların “bakmakla yükümlü olunan kişi” olmamaları, başka bir ifadeyle başkası üzerinde sağlık güvencelerinin bulunmaması halinde, ay içindeki eksik günlere ilişkin GSS primleri kendileri tarafından ödenmeye devam edileceklerdir.

Not: Başkası üzerinden sağlık güvencesi olmayan ve eksik gün nedeni olarak “07-Puantaj Kayıtları” seçilmiş olan sigortalılar da zorunlu GSS uygulamasına dahil edildi.

#GSS #kismisüreliçalışma #gsskalkı #çağrıüzerineçalışma #kimlergssprimiödeyecek

188 görüntüleme

© iksgk.com 2011

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black LinkedIn Icon