Muhasebe & Mali Müşavirlik Hizmetleri

​Ofisimiz, kadrosunda bulunan uzman personeliyle aşağıda yer verilen kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde müşterilerine mali müşavirlik hizmetleri sunmaktadır. Bu hizmetleri sunarken ana hedefimiz, müşterilerimizin kendi iş akışları sırasında karşılaşacakları sorunları çözüme ulaştıracak en doğru ve sağlıklı bilgiyi mümkün olan en kısa süre içerisinde elde etmelerinin sağlanmasıdır. Bu kapsamda tarafımızca izlenen yöntemler aşağıdaki gibidir;

 

 • Öncelikle ilgili konuya yönelik olarak mevzuatı oluşturan bütün bilgi ve belgeler araştırılarak, tarafımıza iletilen konunun mali mevzuat içerisindeki konumu belirlenmekte, yetkili makamlarca daha önce verilmiş bulunan yazılı görüşler, yargı kararları ve yorumlar dayanak alınarak şirketimizin konu hakkındaki görüş ve önerilerine ilişkin araştırma ve analizlere dayanan raporlar hazırlanmaktadır,

 

 • Mali mevzuatta meydana gelen değişiklikler, kendi görüş, öneri ve yorumlarımız ile birlikte müşterilerimizin bilgisine sunulmaktadır,

 

 • Müşterilerimizin yasal kayıt ve belgeleri vergisel yönden incelenerek mali yükümlülüklerini sağlıklı bir biçimde yerine getirmeleri sağlanmakta ve olası bir hatalı işlemden doğabilecek yersiz vergi riskinin önceden tespit edilerek gerekli düzeltmelerin gecikmeksizin yapılması olanağı yaratılmaktadır,

 

 • Gerekli hallerde yetkili makamların görüşleri alınarak bu görüşler çerçevesinde uygulamanın doğru olarak yönlendirilmesi sağlanmaktadır.

 

 • Uzman ekibiyle genel anlamda muhasebe-denetim-insan kaynakları alanlarında hizmet veren ekibimiz ana hatlarıyla aşağıdaki konularda çalışmaktadır.

Ofisimiz şirketinize ait Vergi usul kanunu, Türk ticaret kanunu, İş ve Sosyal güvenlik kanunu kapsamındaki sorumluluklarınızı tarafınıza bildirir ve sizin adınıza belirlenen sorumluluklarınızı yerine getirir, raporlar, analiz ederek bilgi verir. Başlıca hizmetlerimiz aşağıda belirtilmiştir.

 

 • Şirket kuruluş işlemlerinin yapılması ve şirket kuruluşu kapsamında hangi şirket türünün avantajlı olduğu konusunda bilgi verilesi, ayrıca kuruluş aşamaları konusunda detaylı program hazırlanarak bilgilendirilmesi.

 

Açılış işlemleri kapsamında verilen hizmetlerimiz aşağıdaki gibidir;

 

 • Vergi avantajları ve açılış işlemleri kapsamında detaylı bilgilendirme yapılması,

 • Açılış için gerekli belgelerin tarafınıza bildirimi,

 • Vergi dairesi başvurunuzun yapılması,

 • Vergi dairesi yoklaması konusunda bilgi verilerek takip edilmesi,

 • Vergi levhası onayının yapılması,

 • Fatura ve yazarkasa alımı için gerekli bilgi ve belgelerin hazırlanması.

 • Ticaret odası, ticaret sicil ve meslek odalarına ait kayıt işlemlerinin yapılması,

 • Sgk sigorta işyeri dosyasının açılması ve sigortalı personel girişlerinin yapılması,

 • Belediye işyeri ruhsatının alınması,

 

 • Vergi usul kanunu kapsamında işyeri sahibinin bilgilendirerek sorumluluklarının yerine getirilmesinin sağlanması.

 

 • Yeni çıkan kanun ve mevzuat konusunda güncel bilgilerin verilmesi.

 

 • Yasal defterlerin Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan Tek Düzen Hesap Planına göre tutulması,

 

 • Mizan, Bilanço ve Gelir Tablolarının aylık ve yıllık dönemlerde ilgili mevzuat çerçevesinde hazırlanması,

 

 • Tek Düzen Hesap Planı kapsamında yıl sonu kapanış işlemlerinin yapılması, üç’er aylık dönemler itibarı ile yıl sonu bilanço, gelir tablosu gibi mali raporların ilgili makamlara verilmek üzere hazırlanması,

 

 • Mükellefiyet kapsamında aşağıda belirtilen beyannamelerin hazırlanması, ilgili makamlara sunulması,

 

 • Kdv beyannamesi

 

 • Muhtasar beyannamesi “

 

 • Geçici vergi beyannamesi

 

 • Yıllık gelir vergisi beyannamesi

 

 • Kurumlar vergisi  beyannamesi

 

 • Ba-Bs form bildirimleri

 

 • Damga vergisi beyannamesi

 • Gayrimenkul sermaye iradı beyannamesi (Kira geliri)

Please reload