9 Temmuz 2012 Pazartesi

İşten Ayrıldıktan Sonra Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma SüreciGenel Sağlık Sigortalısının yasal düzenlemeleri gereği 4/a sigortalıları (işçiler vb), 4/b sigortalıları (eski adıyla Bağ-Kur'lular, kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar) ile 4/c sigortalıları (memurlar) kapsamında sigortalı olanlar, işten ayrıldıkları tarihten itibaren 10 gün daha genel sağlık sigortalısı sayılırlar ve bu süre içerisinde sağlık yardımlarından yararlanırlar. Ayrıca sigortalının eşi çalışmadığı takdirde, sigortalının yararlandığı bu süreler içerisinde eş de sağlık hizmetlerinden yararlanabilmektedir.

Sigortalının Çocukları;

ü18 yaşını doldurmamış çocuklar, anne – babasının üzerinden yararlanmasına bakılmaksızın,
ü20 yaşını doldurmamış lise ve dengi öğrenim görmesi halinde,
ü25 yaşını doldurmamış yükseköğrenim görmesi halinde,
üYaş haddine bakılmaksızın malul olan çocuklar,
üBekâr olmaları koşuluyla sağlık hizmetinden yararlanabileceklerdir.

Örneğin; 23 yaşında yükseköğrenim gören kişi evli olduğu takdirde anne – babası üzerinden sağlık hizmeti alamayacaktır.
Sigortalının 10 günlük süre dolduktan sonra sigortalılık niteliğini yitirdikleri tarihten geriye doğru bir yıl içinde 90 günlük zorunlu sigortalılıkları yani iki aylık çalışması varsa, adlarına (4/a, 4/b, 4/c sigortalılarının) 90 gün sigorta primi ödenmişse, sigortalılık niteliğini yitirdikleri tarihten itibaren 90 gün süreyle, bakmakla yükümlü olduğu kişilerde dâhil sağlık yardımlarından yararlanırlar. Yani işten ayrılan sigortalı 90+10=100 gün boyunca kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu aile bireyleri sağlık hizmetlerinden faydalanır. Ek olarak eğer sigortalı işsizlik sigortasından faydalanıyorsa işsizlik sigortası süresince kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu aile bireyleri yine sağlık hizmetlerinden yararlanabilmektedir.

Eğer 90 günleri yoksa işten ayrıldıktan sonraki 10 günlük süre dolunca bunların genel sağlık sigortasından yararlanma hakları sona erer. Sağlıktan yararlanma süreleri bittikten sonra herhangi bir yerde herhangi bir işte çalışmazlarsa sağlık yardımlarından devam edebilmek için genel sağlık sigortası kaydı için Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurmaları ve genel sağlık sigortası primlerini kendilerinin ödemesi zorunluluğu bulunmaktadır. Kurumca belirlenecek test yöntemleri ve veriler kullanılarak tespit edilecek aile içindeki gelirin kişi başına düşen aylık tutarı asgari ücretin üçte birinden az olanların ise genel sağlık sigortası primi devlet tarafından ödenir.
Yorum Gönder

Popüler Yayınlar

Yazarlar